Jobba på Kompetera

Välkommen!

Kompetera är en strategisk partner för ledare och företag som vill ta tillvara på sin egen och medarbetarnas potential. Vi finns till för chefer och ledare, organisationer och den enskilda individen som vill utvecklas och få tillgång till sin fulla potential.

Kompetera erbjuder tjänster där vi i nära samarbete med våra kunder skapar kreativa och handlingskraftiga organisationer, klokt ledarskap och ett välfungerande team med rätt person på rätt plats. Kompeteras team erbjuder en bred och djup kompetens inom ledarskap-, team och individutveckling samt HR, arbetsrätt och rekrytering.

Kompeteras team har alla en bakgrund som chefer och ledare, både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Vi står stadigt i vår värdegrund och den genomsyrar allt, vilka vi är, vår verksamhet och inte minst vårt arbete tillsammans med våra kunder och klienter.

Er framgång - Vår passion!

LEDARSKAP

Vi utvecklar ledare som får människor att växa och skapa resultat tillsammans. När individen får växa lyfter även företaget och organisationen. Vi är övertygade om att allt ledarskap måste utgå ifrån ledaren som individ

ORGANISATIONSUTVECKLING

Förmågan till förnyelse är en avgörande framgångsfaktor för alla organisationer, stora som små. Det är en förutsättning för att kunna möta nya krav och förväntningar

PERSONLIG UTVECKLING

Professionell coaching för dig som vill mer. Värdesätt dina inre resurser och se till att de kommer till användning. Många blir överraskade över hur lätt, roligt och snabbt det går.